Image authors: V. Konokhov
Image copyright: Novosibirsk State University

PDF

Panel 20

Epoch

  • Neolithic

Method

  • Retouch

Style

  • Minysinsk

Page authors: V. Konokhov