Image authors: V. Konokhov
Image copyright: Novosibirsk State University

PDF

Panel 13

Epoch

  • Neolithic

Method

  • Retouch

Style

  • Minysinsk , Angara style

Page authors: V. Konokhov